Запослени

Упознајте се са нашим стручним кадром

Запослени

Средња школа „Бранислав Нушић“ има 45 запослена стручна кадра, од тога 41 професор, директор, секретар, рачуноводствени радник и психолог. 16 професора су разредне старешине.

Ана Милићевић
Директор
Мирјана Софронијевић
Секретар
Зорица Васковић-Вељковић
Рачуноводство

Одељенске старешине

Одељење Одељенски старешина Одељење Одељенски старешина
I-т
Олга Адријевић
III-т
Сања Миљковић
I-ф Валентина Ракић III-ф Јелена Богданић
I-г Бранислав Илић III-г Томислав Милосављевић
I-к Мила Богојевић III-к Војкан Здравковић
II-т Дејан Милосављевић IV-т Зорица Трајковић
II-ф Звонко Митић IV-ф Милан Гавриловић
II-г Мимоза Ђорђевић IV-г Биљана Младеновић
II-к Светлана Матић IV-к Славољуб Стојичић