Вести

Национална платформа „Чувам те“

Национална платформа „Чувам те“ је прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у школама у Републици Србији. Почела је са радом марта 2021. године.

Платформа је успостављена са циљем координације и јачања интерсекторске сарадње надлежних институција у превенцији и сузбијању насиња, пре свега вршњачког насиља. Истовремено, представља алат који институцијама и грађанима помаже у борби против насиља које се дешава и према запосленима у установама образовања и васпитања.

Национална платформа „Чувам те“ садржи сегменте који се односе на информисање и едукацију. Информативни саджаји садрже информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања. Едукативни садржаји су намењени родитељима, наставницима и ученицима. Ученици средњих школа могу самостално да похађају обуке.

Платформи можете приступити преко линка:

https://cuvamte.gov.rs/