Као и многе друге средње школе из малих градова и наша школа је променила низ струка и смерова покушавајући да се прилагоди разним реформама као и специфичностима средине