Упис ученика 2023/2024.

Упис ученика

У школској 2023/24. години наша школа ће уписивати следеће образовне профиле:

  • гимназија – општи смер IV степен – 30 ученика
  • туристички техничар IV степен  – 28+2 ученика
  • физиотерапеутски техничар IV степен – 30 ученика
  • кувар/конобар III степен – 15+15 ученика

Шта ћете учити у сваком од њих и каква вам је перспектива по завршетку средње школе сазнаћете из текста испод.

ГИМНАЗИЈА
Наша школа уписује једно одељење гимназије општег смера у коме су заступљене и природне и друштвене науке. То даје могућност онима који нису баш сигурни чиме тачно желе да се баве, да током средње школе „искристалишу“ своје могућности и жеље и буду спремни за студирање и природних и друштвених наука. Последњом измена Закона, прва генерација које ће полагати општу и стручну матуру је генерација ученика која је сада први разред средње школе, тако да ће и за све будуће генерације важити ова промена. Матура ће бити призната приликом упис на факултете и високе школе.
С друге стране, уколико из неког разлога не будеш могао да наставиш школовање, постоји могућност преквалификације у било који стручни образовни профил полагањем стручних предмета.
ВАЖНО: Гимназија даје најшира знања из свих општих предмета и најбољу основу за студирање већине факултета. У гимназији ћеш стећи најбоље опште образовање.

ТУРИСТИЧКИ  ТЕХНИЧАР – од ове године први пут двоје ученика имаће прилику да се школују по дуалном моделу наставе
Овај образовни профил пружа општа знања углавном из друштвених наука и страних језика, и оспособљава за рад у туризму. Неки од најважнијих стручних предмета су: агенцијско и хотелијерско пословање, маркетинг, историја уметности.
Практичне наставе има доста и она се обавља у хотелима и туристичким агенцијама.
По завршетку средње школе можеш да се упишеш на факултете и високе школе у области туризма, али и друге, углавном факултете друштвених наука, уметности и језика.
ВАЖНО: Туризам је привредна делатност која се стално развија. Посао је динамичан и занимљив, ако волиш рад са људима и путовања овај смер је одличан избор.

ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР

Физиотерапеутски техничар ради са здравим људима, као и са онима који имају здравствене тегобе.Здравима помаже у савладавању тегоба које изазива савремени начин живота. Са слабо покретним и непокретним особама, као и са старим особама раде на повећању њихове покретљивости, ублажавању бола и последица болести. У сарадњи са лекарима планирају, израђују и спроводе програм терапије.
Посао физиотерапеута захтева предани рад, физичко ангажовање, стрпљивост и истрајност.
Раде у болницама, домовима здравља, рехабилитационим центрима, спа центрима, при спортским клубовима, амбулантама за физикалну рехабилитацију и другде.
Школовање траје 4 године.
За физиотерапеутима постоји тражња на тржишту рада.

КУВАР
Ако се определиш за овај образовни профил, поред општих предмета, учићеш да припремаш национална јела и посластице, јела и посластице познатих кухиња других народа, израђујеш нормативе за припремање јела и тако даље. Током школовања акценат се ставља на стручне предмете чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима, а најзаступљенији од њих је наставни предмет куварство са практичном наставом.
Практична настава се обавља у школској кухињи, као и у ресторанима и хотелима где се на најбољи начин можеш укључити у процес рада по завршетку школовања.
По завршетку трогодишњег образовања можеш да наставиш даље школовање на неким високим школама.
ВАЖНО: Веома тражено занимање. Посао можеш наћи на многим местима: у хотелским ресторанима, специјализованим ресторанима, бродским кухињама, индустрији готових јела, класичним ресторанима, кухињама дечијих установа. У овом занимању твоја креативност може доћи до изражаја.

КОНОБАР
Занимање из области услужних делатности. Ако се определиш за овај образовни профил, као и код кувара, учићеш опште предмете, али су  ипак најзаступљенији стручни предмети чије је савладавање неопходно за рад у трговини, пре свега, практична настава.
Практична настава се обавља делом у школи, а највећим делом у трговинама на територији општине Сокобања. По завршетку трогодишњег образовања можеш да наставиш даље школовање на неким високим школама.
ВАЖНО: Веома тражено занимање. Не престаје потражња за овим образовним профилом на тржишту рада. Трговина је значајан сегмент туристичке понуде општине Сокобања.