Запослени

Упознајте се са нашим стручним кадром

Запослени

У Средњој школи „Бранислав Нушић“ ради 44 наставника опште образовних и стручних предмета и један стручни сарадник – психолог.

Ваннаставно особље чине директор школе, секретар, шеф рачуноводства, административни радник, домар, ложач и помоћно техничко особље.

Укупно запослених је 55.

Ана Милићевић
Директор
Милош Анђеловић
наставник

Одељенске старешине

Одељење Одељенски старешина Одељење Одељенски старешина
I-т
Снежана Гојковић III-т
Зорица Трајковић
I-е Звонко Митић III-ф Иван Богдановић
I-г Мимоза Ђорђевић III-г Милан Гавриловић
I-к Марија Костић III-к Милена Денић
II-т Војкан Здравковић IV-т Биљана Младеновић
II-ф Катарина Ивановић IV-ф Предраг Миленковић
II-г Јелена Богданић IV-г Дијана Марјановић
II-к Тамара Антић