Запослени

Упознајте се са нашим стручним кадром

Запослени

У Средњој школи „Бранислав Нушић“ ради 44 наставника опште образовних и стручних предмета и један стручни сарадник – психолог.

Ваннаставно особље чине директор школе, секретар, шеф рачуноводства, административни радник, домар, ложач и помоћно техничко особље.

Укупно запослених је 56.

Ана Милићевић
Директор

Одељенске старешине

Одељење Одељенски старешина Одељење Одељенски старешина
I-г
Милена Денић III-г
Јелена Богданић
I-т Валентина Ракић III-т Војкан Здравковић
I-е Ана Ђорђевић III-ф Катарина Ивановић
I-к Нена Миловановић III-к Тамара Антић
II-г Мимоза Ђорђевић IV-г Милан Гавриловић
II-т Снежана Гојковић IV-т Зорица Трајковић
II-e Звонко Митић IV-ф Иван Богдановић
II-к Марија Костић

Списак наставника:

р. бр. Име и презиме Врста стручне спреме Наставни предмет
        1. Предраг Миленковић проф. српског језика и књижевности српски језик и књижевност
        2. Јелена Богданић проф. српског језика и књижевности

српски језик и књижевност,

уметност и дизајн

        3. Милена Денић проф. српског језика и књижевности српски језик и књижевност, уметност и дизајн
        4. Драган Младеновић проф.енглеског језика и књижевности енглески језик
        5. Дијана Марјановић дипл. филолог за енглески језик енглески језик, пословни енглески језик, страни језик 1
организатор практичне наставе
        6. Олга Радичевић проф.француског језика и књижевности француски језик
        7. Јелица Милићевић мастер филолог француског језика француски језик
        8. Милан Богдановић дипл. класични филолог латински језик, грађанско васпитање, језик, медији и култура, уметност и дизајн
библиотекар
        9. Милан Гавриловић дипл. математичар математика
     10. Марија Живадиновић мастер математичар математика
     11. Нена Миловановић дипл. инжењер технолог математика, рачунарство и информатика
     12. Звонко Митић диплoмирани инжењер електронике рачунарство и информатика, пословна информатика у туризму, пословна информатика
     13. Марко Богићевић дипл. инг. информатике рачунарство и информатика, савремене технологије
     14. Војкан Здравковић дипл. физичар физика
     15. Мимоза Ђорђевић дипл. хемичар хемија, познавање робе
     16. Глорија Ћирковић дипл. биолог биологија, екологија и заштита животне средине, исхрана
     17. Тамара Антић дипл. биолог здравствена култура, екологија и заштита жив. средине, познавање жив. намирница, образовање за одрживи развој
     18. Миљана Миленковић дипл. биолог биологија
     19. Александра Димитријевић проф. историје историја
     20. Бранислав Илић дипл. географ географија, туристичка географија, грађанско васпитање
     21. Мирјана Лазић дипл. социолог социологија, социологија са правима грађана
     22. Александра Манојловић Коцић проф. филозофије филозофија
     23. Виолета Стефановић Рајковић дипл. правник право, устав и права грађана, грађанско васпитање
     24. Драгана Трифуновић дипл. психолог психологија, библиотекар
организатор практичне наставе
     25. Небојша Пешић проф. музичке уметности музичка култура
     26. Лела Милосављевић дипл. графичар ликовна култура, историја уметности
     27. Дејан Милисављевић дипл. педагог физичке културе физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање
     28. Саша Живуловић проф. физичког васпитања физичко васпитање, физичко и здравствено васпитање, изабрани спорт, здравље и спорт
     29. Снежана Гојковић дипл. туризмолог агенцијско и хотелијерско пословање
     30. Томислав Милосављевић дипл. економиста наставник предметне наставе
     31. Драган Миленовић дипл. економиста наставник предметне наставе
     32. Сања Миљковић дипл. економиста наставник предметне наставе
     33. Зорица Трајковић дипл. економиста наставник предметне наставе
     34. Валентина Ракић дипл. економиста наставник предметне наставе
     35. Иван Богдановић дипл. економиста наставник предметне наставе
     36. Биљана Младеновић дипл. економиста наставник предметне наставе
     37. Ана Ђорђевић дипл. економиста наставник предметне наставе
     38. Катарина Ивановић дипл. економиста наставник предметне наставе
     39. Мила Богојевић виши стручни радник у угост. – услуживање услуживање, свечани пријеми, основе услуживања, професионална пракса
     40. Лелица Матејић економиста за туризам услуживање (ПН)
     41. Светлана Матић кувар – специјалиста куварство, националне кухиње, основе посластичарства,
     42. Марина Ћирић – Стојковић менаџер хотелијерства- гастрономија куварство, професионална пракса
     43. Тијана Богојевић струковни економиста – студијски програм ту-ризам и угоститељство куварство, националне кухиње, барско пословање, професионална пракса
     44. Жељко Вучковић теолог верска настава

Стручни сарадници:

  1. Марија Крстић Велојић, школски психолог
  2. Драгана Трифуновић, библиотекар
  3. Милан Богдановић, библиотекар