Упис ученика 2020/2021.

Упис ученика

У школској 2020/21. години наша школа ће уписивати следеће образовне профиле:

  • гимназија – општи смер IV степен – 30 ученика
  • туристичко-хотелијерски техничар IV степен  – 30 ученика
  • економски техничар IV степен – 30 ученика
  • кувар/кувар III степен  – 15/15 ученика

Шта ћете учити у сваком од њих и каква вам је перспектива по завршетку средње школе сазнаћете из текста испод.

ГИМНАЗИЈА
Наша школа уписује једно одељење гимназије општег смера у коме су заступљене и природне и друштвене науке. То даје могућност онима који нису баш сигурни чиме тачно желе да се баве, да током средње школе „искристалишу“ своје могућности и жеље и буду спремни за студирање и природних и друштвених наука. Планирано је да генерација која уписује средњу школу школске 2015/16. године буде прва која ће полагати општу и стручну матуру, од чега ће зависити и упис на факултете.
С друге стране, уколико из неког разлога не будеш могао да наставиш школовање, постоји могућност преквалификације у било који стручни образовни профил полагањем стручних предмета.
ВАЖНО: Гимназија даје најшира знања из свих општих предмета и најбољу основу за студирање већине факултета. У гимназији ћеш стећи најбоље опште образовање.

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР
Овај образовни профил пружа општа знања углавном из друштвених наука и страних језика, и оспособљава за рад у туризму. Неки од најважнијих стручних предмета су: агенцијско и хотелијерско пословање, маркетинг, историја уметности.
Практичне наставе има доста и она се обавља у хотелима и туристичким агенцијама.
По завршетку средње школе можеш да се упишеш на факултете и високе школе у области туризма, али и друге, углавном факултете друштвених наука, уметности и језика.
ВАЖНО: Туризам је привредна делатност која се стално развија. Посао је динамичан и занимљив, ако волиш рад са људима и путовања овај смер је одличан избор.

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

У оквиру овог образовног профила, који је реформисан према потребама савременог тржишта рада, планом и програмом наставе и учења предвиђени су предмети којима се стичу неопходна знања и вештине из свих економских области.

Образовни профил економски техничар оспособљава ученике за књиговодствене и рачуноводствене послове, послове маркетинга, финансија и менаџмента, као и пружање услуга у банкарству и осигурању.

Oд другог разреда ученици имају и блок наставу, која има за циљ практичну проверу стечених знања и боље повезивање теорије са праксом. Настава се одвија у специјализованом бироу за учење кроз рад у виртуелном предузећу и развија и подстиче предузетнички дух код ученика.

Кроз рширок спектар општеобразовних предмета ученици стичу и проширују постојећа општа знања и културу. Поред страног језика, уче и пословни енглески језик, што представља битну стручну подршку за даљи рад и напредовање. Активна употреба рачунара у настави омогућава им да касније на радном месту брзо и ефикасно обављају послове.

Осим могућности запослења након завршеног четворогодишњег образовања у различитим гранама привреде, овај образовни профил нуди и добро предзнање за наставак школовања и упис основних академских и струковних студија на многим факултетима.

КУВАР
Ако се определиш за овај образовни профил, поред општих предмета, учићеш да припремаш национална јела и посластице, јела и посластице познатих кухиња других народа, израђујеш нормативе за припремање јела и тако даље. Током школовања акценат се ставља на стручне предмете чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима, а најзаступљенији од њих је наставни предмет куварство са практичном наставом.
Практична настава се обавља у школској кухињи, као и у ресторанима и хотелима где се на најбољи начин можеш укључити у процес рада по завршетку школовања.
По завршетку трогодишњег образовања можеш да наставиш даље школовање на неким вишим школама.
ВАЖНО: Веома тражено занимање. Посао можеш наћи на многим местима: у хотелским ресторанима, специјализованим ресторанима, бродским кухињама, индустрији готових јела, класичним ресторанима, кухињама дечијих установа. У овом занимању твоја креативност може доћи до изражаја.

ТРГОВАЦ
Занимање из области услужних делатности. Ако се определиш за овај образовни профил, као и код кувара, учићеш опште предмете, али су  ипак најзаступљенији стручни предмети чије је савладавање неопходно за рад у трговини, пре свега, практична настава.
Практична настава се обавља делом у школи, а највећим делом у трговинама на територији општине Сокобања. По завршетку трогодишњег образовања можеш да наставиш даље школовање на неким вишим школама.
ВАЖНО: Веома тражено занимање. Не престаје потражња за овим образовним профилом на тржишту рада. Трговина је значајан сегмент туристичке понуде општине Сокобања.