Упис ученика 2019/2020.

Упис ученика

У школској 2018/19. години наша школа ће уписивати следеће образовне профиле:

 • гимназија – општи смер IV степен – 30 ученика
 • гимназија – специјализовано IT одељење IV степен – 20 ученика
 • туристичко-хотелијерски техничар IV степен дуално – 30 ученика
 • финансијски администратор IV степен – 30 ученика
 • кувар/трговац III степен дуално – 15/15 ученика

Шта ћете учити у сваком од њих и каква вам је перспектива по завршетку средње школе сазнаћете из текста испод.

ГИМНАЗИЈА
Наша школа уписује једно одељење гимназије општег смера у коме су заступљене и природне и друштвене науке. То даје могућност онима који нису баш сигурни чиме тачно желе да се баве, да током средње школе „искристалишу“ своје могућности и жеље и буду спремни за студирање и природних и друштвених наука. Планирано је да генерација која уписује средњу школу школске 2015/16. године буде прва која ће полагати општу и стручну матуру, од чега ће зависити и упис на факултете.
С друге стране, уколико из неког разлога не будеш могао да наставиш школовање, постоји могућност преквалификације у било који стручни образовни профил полагањем стручних предмета.
ВАЖНО: Гимназија даје најшира знања из свих општих предмета и најбољу основу за студирање већине факултета. У гимназији ћеш стећи најбоље опште образовање.

ГИМНАЗИЈА специјализовано IT одељење

Гимназијско ИТ одељење је специјализовано одељење намењено ученицима са посебним способностима за рачунарство и информатику. Специјализација омогућава висок степен припремљености за студије у тој области али не ускраћује ученицима проходност и на друге студијске програме.

Број ученика у одељењу је 20. Већи део наставе одвија се у групама са по 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада и боља постигнућа ученика.

Ученици ће овладати свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања, упознаће се са различитим приступима решавању проблема програмирањем. Разумеће рачунарске мреже, мрежне слојеве и протоколе и знати шта је потребно да рачунарске мреже буду безбедне.

Поред  већег списка специфичних рачунарских компетенција посебно је важно истаћи да ће ученици бити оспособљени да ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу. Ово представља  функционализацију знања.

Похађајући овај образовни програм ученици ће унапредити стратегије и технике самосталног учења користећи могућности рачунара и изградиће спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

 

Специјализовани предмети се изучавају у различитим разредима. Ученици ће за  четири године имати укупно 934 часа информатичких предмета.  Овај број часова, садржаји који се изучавају, подела одељења на мање групе, стручни наставници и опремљене школе  представљају услове за матуранте који ће бити изузетно ефикасни током даљег студирања на ИТ смеровима различитих факултета. Стручни предмети су које ће ученици имати су:

 1. Програмирање
 2. Примена рачунара
 3. Објектно оријентисано програмирање
 4. Базе података
 5. Програмске парадигме
 6. Веб програмирање
 7. Рачунарски системи
 8. Оперативни системи и рачунарске мреже

Правилник-о-наставном-плану-и-програму-за-гимназију-за-ученике-са-посебним-способностима-за-рачунарс

ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР
Овај образовни профил пружа општа знања углавном из друштвених наука и страних језика, и оспособљава за рад у туризму. Неки од најважнијих стручних предмета су: агенцијско и хотелијерско пословање, маркетинг, историја уметности.
Практичне наставе има доста и она се обавља у хотелима и туристичким агенцијама.
По завршетку средње школе можеш да се упишеш на факултете и високе школе у области туризма, али и друге, углавном факултете друштвених наука, уметности и језика.
ВАЖНО: Туризам је привредна делатност која се стално развија. Посао је динамичан и занимљив, ако волиш рад са људима и путовања овај смер је одличан избор.

ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
Избором овог профила стичеш, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области, али и општа економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту предузећа.
Као финансијски администратор можеш да се запослиш у рачуноводственим службама предузећа различитих делатности, као и у банкама, осигуравајућим компанијама, установама, удружењима, агенцијама које пружају књиговодствене услуге или обављају послове ревизије. Што се студирања тиче можеш наставити школовање уписивањем факултета углавном економске и правне оријентације.
ВАЖНО: Оно што разликује овај образовни профил од других је рад у виртуелним предузећима у којима се симулирају послови стварних предузећа. У преводу, још за време школовања стекнеш практичне вештине неопходне за обављање финансијско-рачуноводствених послова.

КУВАР
Ако се определиш за овај образовни профил, поред општих предмета, учићеш да припремаш национална јела и посластице, јела и посластице познатих кухиња других народа, израђујеш нормативе за припремање јела и тако даље. Током школовања акценат се ставља на стручне предмете чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима, а најзаступљенији од њих је наставни предмет куварство са практичном наставом.
Практична настава се обавља у школској кухињи, као и у ресторанима и хотелима где се на најбољи начин можеш укључити у процес рада по завршетку школовања.
По завршетку трогодишњег образовања можеш да наставиш даље школовање на неким вишим школама.
ВАЖНО: Веома тражено занимање. Посао можеш наћи на многим местима: у хотелским ресторанима, специјализованим ресторанима, бродским кухињама, индустрији готових јела, класичним ресторанима, кухињама дечијих установа. У овом занимању твоја креативност може доћи до изражаја.

КОНОБАР
Још једно занимање из области угоститељства. Ако се определиш за овај образовни профил, као и код кувара, учићеш опште предмете, али су  ипак најзаступљенији стручни предмети чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима, а пре свега, услуживање са практичном наставом.
Практична настава се обавља у школској кухињи, као и у ресторанима и хотелима где се на најбољи начин можеш укључити у процес рада по завршетку школовања. По завршетку трогодишњег образовања можеш да наставиш даље школовање на неким вишим школама.
ВАЖНО: Веома тражено занимање. Посао можеш наћи на многим местима: у хотелским ресторанима, класичним и специјализованим ресторанима, на бродовима. Последњих година све је већа могућност запошљавања, како  у нашем граду, тако и у другим градовима у земљи и иностранству.

ТРГОВАЦ

ТРГОВАЦ је профил за који образовање траје три године. Даје вам могућност да за кратко време себи обезбедите запослење у малопродајним објектима. Ако се за то време предомослите и пожелите да наставите школовање, код нас постоји шанса да се доквалификујете, а затим упишете жељени профил.