Вести

Позива за подношење понуда за осигурање имовине и запослених

Понуде доставити најкасније до 21. марта 2023. године.

Текст позива: