Вести

Упис у први разред школске 2022/23. године

Родитељи, односно други законски заступници ученика, који су распоређени у средњу школу пријаву подносе:

  1. на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисници, електронским путем или
  2. непосредно у школи, писменим путем.

За упис у средње стручне школе неопходно је одговарајуће лекарско уверење које издаје изабрани лекар на захтев ученика, а према критеријумима за образовни профил у који је ученик распоређен. Сва документа школа прибавља електронским путем. У школи се попуњава само пријава коју је обезбедила школа.

За упис у гимназију не треба лекарско уверење.

Упис ће бити у четвртак и петак (14. и 15. јул) у времену од 8.00 до 15.00 часова у учионици бр. 14 (први спрат).