Вести

Јавни позив за давање у закуп спортске сале

Заинтересована лица (правна и физичка) могу да поднесу захтеве у року од осам дана од дана објављивања позива. Текст позива налази се у наставку.