Вести

Обавештење за ученике који уписују први разред – гимназија општег смера

Обавештење за ученике који уписују први разред – гимназија општег смера

Разматрајући листу изборних предмета који се изучавају у првом разреду, Средња школа „Бранислав Нушић“ је предложила следеће предмете:

Образовање за одрживи развој

Појединац, група, друштво

Језик, медији и култура

Уметност и дизајн

Ученици бирају два предмета које ће слушати током првог разреда, са по једним часом недељно. Представљање предмета и избор извршиће се на почетку нове школске године.