Вести

Одлука о избору уџбеника за све предмете и разреде по образовним профилима

У складу са чланом 34. став 2. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“ бр. 27/18), а на основу образложеног предлога стручних већа Наставничко веће Средње школе „Бранислав Нушић“ из Сокобање је на седници одржаној дана 13.6.2019. године донело ОДЛУКУ о избору уџбеника за све предмете и разреде, по образовним профилима,који ће се користити у Средњој школи „Бранислав Нушић“ почев од школске 2019/2020 године закључно са школском 2022/2023. годином.

Овде можете погледати комплетан списак уџбеника